Participarea la cursurile, workshop-urile și programele Agora Point Termeni şi Condiții generale

 

Cuvintele şi expresiile din prezentul document (Termeni și Condiții generale – TCG) au următorul înțeles:

 • Agora Point se referă la compania cu următoarele date : AGORA STRATEGY & DATA SRL, cu numărul de înmatriculare (Registrul Comerțului) J40/5663/29.03.2021, sediul principal la adresa Splaiul Independentei, nr 202k, bloc B1, scara A, ap 3, sector 6, București, cu codul fiscal 44003700
 • Curs: sistemul de curs extracuricular care este organizat și realizat de Agora Point/ Agora Skills Point, conform know-how-ului deținut de aceiași companie
 • Workshop: Atelier extracuricular organizat și realizat de Agora Point, conform know- how-ului deținut de aceiași companie
 • Program: Program extracuricular unic realizat de Agora Point, conform know-how-ului deținut de aceiași companie
 • Student: este definit prin intermediul Articolul V din 2013 (Cod Civil) ca fiind un minor cu vârstă cuprinsă între 6 – 18 ani sau peste 18 ani, care participă la Curs, Workshop sau
 • Reprezentant Legal: părintele care își exercită rolul parental asupra Studentului sau Tutorele Studentului.
 • Acord de participare: un contract încheiat, în conformitate cu Termenii și Condițiile prezente, între Reprezentanții Legali și Agora Point, conform căruia Agora Point:
  1. asigură predarea Cursului selectat, sau
  2. organizează programul de vacanță/ programul de vară/ programul unic
  3. organizează și realizează workshop-ul, iar Reprezentantul Legal plătește o taxă pentru organizarea și realizarea cursului, workshop-ului sau programului
 • Taxă: remunerația menționată în Contract și achitată pentru serviciile Agora Point care este denumită Taxă de Curs (în cazul Cursului) sau Taxă de Participare (în cazul workshop-ului/ programului).

1.     Introducere

Obiectivul Agora Point proiectat în cursurile și activitățile desfășurare de Agora Point are rolul a rezuma toate cunoștințele speciale în materie de organizare, funcționare, calculare și predare și metode care pot ajuta la predarea cursurilor de specialitate oferite de firmă pentru pregătirea studenților în domenii de interes.

2.     Anunțurile referitoare la cursuri/ workshop-uri/ programe

Data de început și de sfârșit, durata, programul, serviciile oferite în timpul cursurilor Agora Point, cât și taxele sunt anunțate pe website-ul agorapoint.ro. Cursul este organizat de Agora Point ținând cont de spațiul de desfășurare al cursului și de caracteristice spațului. Serviciile oferite pe durata

cursurilor sunt suplimentare. Locația și informații conexe sunt publicate pe website-ul agorapoint.ro.

3.  Stabilirea Acordului de Participare

 • Acordul de participare la curs/ workshop/ program, contractul, este încheiat între Agora Point și Reprezentatul Legal în format electronic.
 • Este posibil să aplici pentru participarea la curs/ workshop/ program exclusiv pe website-ul agorapoint.ro completând formularul de participare electronic.
 • Pe parcursul completării formularului de participare, reprezentantul legal al studentului care are sub 16 ani, completează formularul de participare, în locul studentului. În schimb, reprezentantul legal al studentului care are peste 16 ani, care are capacitate de exercițiu restrânsă, completează formularul de participare cu studentul. Completarea de către reprezentantul legal al studentului care are sub 16 ani, este considerată declarația separată a reprezentantului legal, în timp ce, completarea formularului de participare de către reprezentantul legal și de studentul cu vârsta de peste 16 ani, cu capacitate de exercițiu restrânsă, este considerată declarație comună pentru încheierea contractului de către Agora Point. Reprezentantul legal este responsabil pentru corectitudinea și actualitatea datelor oferite – în cazul studentului cu vârsta de peste 16 ani, el sau ea este, de asemenea, responsabil / ă în ceea ce privește acest aspect.

3.4. Pentru încheierea acordului de participare, reprezentantul legal trebuie să trimită formularul de participare – ca declarație a lui sau a ei – către Agora Point în format electronic apăsând pe butonul “Trimite” amplasat în formularul de participare. Apăsând butonul “Trimite”, reprezentantul legal acceptă și înțelege că prin trimiterea formularului de participare, îi vor reveni obligații de plată, prevăzute de Agora Point, aceasta confirmând participarea precum este stabilită în acești Termeni și Condiții. Înainte de trimiterea Formularului de participare, reprezentantul legal trebuie să citească și să accepte reglementările acestor Termeni și Condiții, cât și Politica de Confidențialitate a Agora Point, prin bifarea separată a căsuțelor corespunzătoare. Conținutul formularului de participare poate fi verificat și corectat înainte de trimitere.

 • Este posibil să vă înscrieți la curs/ workshop/ program doar în timpul perioadei de înscriere publicată pe website-ul Agora Point.
 • După trimiterea formularului de participare, Agora Point trimite o confirmare pe adresa de e- mail, adresă menționată ca fiind adresa de e-mail a reprezentantului legal în formularul de participare, în care se confirmă încheierea acordului de participare între Agora Point și reprezentantul legal; totuși, Agora Point își rezervă dreptul ulterior, dar nu mai târziu de ziua de începere a activității respective, să modifice Termenii – mai ales în legătură cu zilele în care se desfășoară activitatea, cuantumul Taxei aferente Workshop-ului, și exprimarea preferințelor în ceea ce privește plata Taxei.

4.  Procesarea datelor personale, folosirea imaginilor cu caracter personal

 • Reprezentantul legal – pe parcursul completării formularului de participare – citește și acceptă Politica de Confidențialitate a Agora Point. Agora Point înștiințează reprezentantul legal și studentul că, prin trimiterea formularului de participare și acceptarea politicii de confidențialitate,

reprezentantul legal își dă acordul pentru primirea – în ceea ce îl privește pe student – de oferte personalizate la adresa de e-mail menționată în formularul de participare în ceea ce privește participarea curs/ workshop/ program.

 • Agora Point informează studentul și reprezentantul legal despre următoarele: conținutul video, foto sau înregistrările în care studentul poate fi identificat (denumite în continuare, “Înregistrări”) pot fi efectuate în timpul cursului/ workshop-ului sau programului. Înregistrările nu încalcă drepturile în ceea ce privește personalitatea sau demnitatea umană ale studentului. Agora Point este îndreptățită exclusiv să folosească aceste Înregistrări. Scopul Înregistrărilor este de a prezenta atmosfera din cadrul cursurilor/ workshop-urilor/ programelor, cât și metodele de predare și rezultatele. Înregistrările sunt, în primul rând, folosite în scop de marketing, respectiv: distribuirea pe website, pe canalul de Youtube și pe paginile de social media (precum Facebook, Instagram, Twitter) ale Agora Point., cât și în publicații și prezentări. Prin completarea formularului de participare și trimiterea acestuia către Agora Point, reprezentantul Legal și – dacă are peste 16 ani

– studentul își dau acordul pentru utilizarea Înregistrărilor. Reprezentantul legal și studentul cu vârsta de peste 16 ani pot solicita oricând neutilizarea Înregistrărilor în care este prezent studentul sau utilizarea acestora restrictiv sau ștergerea acestora prin trimiterea unui mesaj electronic la adresa de e-mail office@agorapoint.ro.

5.  Taxa

 • Taxa unui curs/ workshop este anunțată pe website-ul Agora Point, iar plata unui curs/ workshop se realizează la maximum 5 zile de la primirea emailului de confirmare prin virament bancar sau la sediul Agora Point.
 • Taxa pentru participarea la un program este anunțată pe website-ul Agora Point, iar plata pentru participarea la un program se realizează în două tranșe. Prima tranșă în valoare de 50% din totalul taxei în maximum 5 zile de la primirea emailului de confirmare prin virament bancar sau la sediul Agora A doua tranșă în valoare de 50% din totalul taxei în maximum 5 zile de la jumătatea derulării programului în funcție de durata acestuia. Reprezentatul legal va primi automat un email reminder pentru plata celei de-a doua tranșe.
 • Agora Point se obligă să respecte formularele de participare electronice depuse, referitor la măsura în care opțiunile exprimate sunt aplicabile în cazul studentului și cursului/ workshop-ului/ programului selectat, prevăzute în formularul de participare. Cu condiția ca opțiunea să fie aplicabilă, aceasta – remarcând opțiunile relevante și cuantumul lor – notifică reprezentantul legal printr-un mesaj electronic trimis la adresa de e-mail oferită de reprezentantul legal, nu înainte de trimiterea informației prevăzute la punctul 5, faptul că taxa cursului/ workshop-ului/ programului este diminuată, date fiind opțiunile alese, conform codurilor promoționale sau a Dacă reprezentantul legal nu obiectează în ceea ce privește taxa cursului în 3 zile după trimiterea mesajului electronic, taxa cursului modificată este considerată ca fiind acceptată de către reprezentantul legal. În cazul în care există obiecțiuni, Agora Point examinează obiecțiunea și – dacă este validă – modifică taxa cursului conform cu obiecțiunea.
 • Fiecare plată electronică a taxei se face prin transferul în contul bancar scris în emailul final de confirmare. Numele exact al studentului și numărul facturii trebuie să fie scrise în secțiunea detaliilor transferului. Dacă aceste detalii nu sunt notate corect, Agora Point nu poate identifica plata și o va califică drept neîndeplinită.

 • Este în interesul Agora Point să prezinte materialele activităților unui număr cât mai mare de copii. Pentru îndeplinirea acestui scop, Agora Point poate acorda coduri promoționale studentului și reprezentatului legal. Având în vedere că codul promoțional reprezintă o activitate separată de procesare a datelor, temeiul legal pentru această activitate de prelucrare este articolul 6 (1), punctul
 1. f) al Parlamentului European și Regulamentului Consiliului numărul 2016/679 (RGPD); interesul legitim al Agora Point și al studentului. Este, de asemenea, în interesul studentului să aibă la dispoziție opțiunea furnizării datelor sale cu caracter personal pentru acest Procesarea datelor în ceea ce privește codul promoțional este necesară pentru atingerea obiectivelor expuse mai sus și nu restrânge în mod disproporționat drepturile la informare și autodeterminare ale subiecților. În cazurile expuse până la acest punct, Agora Point informează în mod separat reprezentantul legal despre condițiile diferite de plată din Termeni și Condiții.

6.  Informații privind participarea la activități

 • Agora Point informează studentul și reprezentantul legal prin trimiterea unei scrisori electronice la adresa de e-mail a Reprezentantului Legal înaintea zilei de începere a cursului/ workshop-ului/ programului cu privire la informaţii referitoare la curs, cât și orice schimbare accidentală a termenilor confirmați în contract.
 • Pe durata cursului/ workshop-ului/ programului, studentul este sub supravegherea Agora Reprezentantul legal trebuie să informeze Agora Point în formularul de participare despre toate circumstanțele care sunt relevante pentru supravegherea în condiții de siguranță a studentului, în special, dar nelimitându-se la, dacă studentul:
  1. ia tratament medical în mod regulat, sau administrarea tratamentului trebuie verificată;
  2. este alergic la medicamente, mâncare sau alte substanțe;
  3. nu trebuie să facă sau să practice anumite activități dintr-un anumit motiv;
  4. este sensibil la anumite mâncăruri sau băuturi;
  5. are probleme de comportament din cauze psihice sau organice;
  6. nu poate participa la o parte din evenimentele cursului/ workshop-ului/ programului dintr- un anumit motiv.

Reprezentantul legal este răspunzător pentru toate daunele sau inconvenientele cauzate de lipsa de comunicare a informațiilor despre aceste circumstanțe. Agora Point– pentru desfășurarea eficientă a Contractului – păstrează datele menționate mai sus timp de 30 de zile de la încheierea cursului/ workshop-ului/ programului.

6.3. În timpul cursului/ workshop-ului/ programului, echipa Agora Point iau toate măsurile și întreprind toate acțiunile care sunt necesare pentru siguranța si efectuarea legală și în siguranță a cursului/ workshop-ului/ programului. Echipa Agora Point și profesorii săi, îndrumătorii, animatorii care o reprezintă fac tot ce este necesar pentru organizarea și realizarea C cursului/ workshop-ului/ programului la un nivel înalt, atât în ceea ce privește sistemul de predare, cât și desfășurarea programelor din timpul liber la un standard ridicat.

6.4 Predarea cursului/ workshop-ului/ programului sunt în mod normal susținute în zilele săptămânii și în zilele de sâmbătă în perioada publicată pe website-ul Agora Point. Dacă reprezentantul legal stabilește în acest fel, studentul cu vârsta de peste 12 ani poate părăsi lecțiile

pentru curs și workshop pe cont propriu la finalul lecției. În alte cazuri, studentul poate fi luat la finalul lecțiilor de către reprezentantul legal, sau de către un adult cu capacitate de exercițiu, care a fost menționat în corespondența oficială dintre echipa Agora Point și reprezentatul legal. În cel de-al doilea caz, Agora Point – pentru protecția studentului – poate verifica identitatea adultului care preia studentul prin verificarea actului de identitate al persoanei în cauză și confruntând datele cu cele din corespondența cu reprezentatul legal.

6.5. Dacă studentul absentează de la una din lecțiile cursului dintr-un anumit motiv, Agora Point oferă recuperarea programei lecției pierdute; condițiile acesteia sunt comunicate reprezentantului legal.

6.6 Nu este recomandată posesia de bunuri de valoare sau sume de bani în timpul activităților desfășurate de Agora Point, prin urmare Agora Point nu este răspunzătoare pentru pierderea acestora.

6.7 Studentul și reprezentantul legal acceptă că studentul participă la cursuri/ workshop-uri/ programe pe proprie răspundere.

7.  Termenii și Condițiile Agora Point

 • Scopul acestor Termeni și Condiții îl constituie protecția Studenților și maximizarea productivității și a atitudinii pozitive în ceea ce privește activitățile (cursurile/ workshop-urile/ programele) desfășurate de Agora Prin achiziționarea, folosirea și permisiunea ca Studentul să utilizeze orice formă de educație Agora Point, sunteți de acord ca dumneavoastră și studentul să respectați Termenii și Condițiile.
 • Sunt de acord cu faptul că am citit și verificat Regulile de conduită împreună cu Studentul. Înțeleg și sunt de acord că studentul și cu mine vom respecta aceste Reguli de conduită după cum urmează mai jos.

Înțeleg că Studentul și cu mine trebuie să ne comportăm și să acționăm în conformitate cu Regulile de conduită și că participarea la activitățile Agora Point poate fi anulată dacă vreuna dintre acțiunile sau atitudinile noastre par a perturba educația altor participanți, sau personalul, astfel cum consideră echipa Agora Point. Eu și Studentul înțelegem că Agora Point își rezervă dreptul de a anula activitatea fără nicio avertizare în prealabil pentru încălcarea oricăror prevederi din Regulile de conduită. Restituirea plății nu va fi posibilă pentru anularea programelor din cauza nerespectării Regulilor de conduită de către student sau părinte. De asemenea, iau la cunoștință că prin supraveghereasStudentului de către personal, se poate determina că activitățile desfășurate de Agora Point nu este mediul potrivit și / sau productiv pentru student.

 

Studenții și Părinții /Tutorii niciodată nu trebuie să: (1). agaseze, intimideze sau hărțuiască; (2). agreseze sexual; (3). fie violenți sau să amenințe; (4). se dea drept altă persoană; (5). folosească un limbaj neadecvat; (6). folosească servicii, materiale sau parte din acestea în scop ilegal sau imoral; (7). să afișeze pornografie sau orice material neadecvat (inclusiv conținut sexual, violență neadecvată, rasism, agresiune) pe parcursul lecțiilor; sau în scop personal, să contacteze profesorii în afara lecțiilor; (8). împărtășească informații din lecții cu altă persoană, fără permisiunea Agora Point; (9). afișeze public lecții. Studenții și Părinții /Tutorii trebuie să (1). respecte Regulile de

conduită ale Agora Point; (2). participe la lecții într-un cadru corespunzător și privat; (3). se îmbrace corespunzătorul în timpul orelor de curs; (4). respecte termenii de utilizare ai oricărui spaţiu pe parcursul și ca parte a educației, inclusiv politicile specifice în ceea ce privește vârsta; şi

(5). distribuie materiale corespunzătoare care sunt aferente lecției.

8.  Durata și rezilierea acordului de participare

 • Acordul de participare, contractul, încheiat în conformitate cu Termenii și Condițiile se încheie o dată cu finalizarea activității la care a fost înscris studentul. Chiar și în cazul rezilierii Contractului, unele drepturi și obligații specifice – prin caracterul lor – pot fi exercitate după finalizarea Contractului în următoarele cazuri precum: folosirea Înregistrărilor, oferte, trimiterea newsletter-ului.
 • Agora Point își rezervă dreptul de a recurge la rezilierea contractului dacă studentul:
 1. întrerupe desfășurarea cursului, workshop-ului sau programului de mai multe ori;
 2. întrerupe sever desfășurarea cursului, workshop-ului sau programului în multiple împrejurări;
 3. cauzează pagube în mod deliberat;
 4. constrânge, amenință sau rănește alt

În cazul rezilierii imediate, reprezentantul legal trebuie să preia imediat studentul din spațiul destinat desfășurării cursului, workshop-ului sau programului . În cazul rezilierii imediate, Agora Point nu este obligată să restituie taxa plătită în mod integral sau parțial.

 • În cazul participării la programe, reprezentantul legal își rezervă dreptul să rezilieze contractul fără nicio justificare, după cum urmează:
 1. dacă rezilierea are loc cu mai mult de 10 zile înainte de începerea programului, se vor restitui 50% din prima transă plătită a taxei de participare.
 2. dacă rezilierea are loc cu mai puțin de 10 zile înainte de începere programului, se vor restitui 25% din prima transă plătită a taxei de participare.
  • În cazul în care Agora Point este obligată să restituie taxa parțial sau integral, aceasta este rambursată prin transfer bancar în contul bancar din care s-a efectuat plata taxei cursului, workshop-ului sau programului către Agora Point. Agora Point poate lua în calcul posibilele costuri în ceea ce privește restituirea taxei.
  • Agora Point este responsabilă în totalitate de în totalitate de organizarea și realizarea cu diligență a activităților cât și de supravegherea atentă a Studenților în conformitate cu legea, Termenii și Condițiile, și orice alte reglementări ale acordului de participare. În conformitate cu acestea, este răspunzător pentru daunele care apar direct prin încălcarea intenționată sau neglijentă a legii aplicabile, a Termenilor și condițiilor și a oricărei reglementări a contractului sau a ignorării intenționate sau neglijentă a Conținutului, datelor formularului de participare sau comportându-se contrar acestora. În cazul în care Agora Point este obligată să despăgubească daunele pentru o anumită situație comportamentală, va despăgubi exclusiv daunele directe asupra bunurilor, astfel încât să nu poată fi obligată să plătească serviciul pierdut sau taxa în detriment.

9.  Declarații

 • Agora Point comunică declarațiile într-un mesaj electronic, referitor la desfășurarea corespunzătoare a acordului de participare cu reprezentantul legal și cu studentul – dacă Termenii și Condițiile nu dispun altfel – prin intermediul adresei de e-mail a website-ului către adresa de e- mail care se regăsește în formularul de participare a reprezentantului legal.
 • Părțile acceptă faptul că mesajele electronice conțin declarația oficială a Agora Point, a Reprezentantului Legal și a Studentului cu vârsta de peste 16 ani.

10.  Termenii și Condițiile

 • Reglementările Termenilor și Condițiilor sunt în vigoare din data de 26 ianuarie 2024 și sunt aplicabile acordurilor de participare începând cu data respectivă.
 • Agora Point informează reprezentantul legal despre posibilele modificări ale Termenilor și Condițiilor cu 15 zile anterior intrării in vigoare.
 • Termenii și Condițiile și modificările acestora pot fi găsite pe website-ul Agora